Bir Evliya Çelebi romanı: Ulak

Evliya Çelebi, gördüğü bir hayal üzerine yollara düşen, gördüklerini sistematik olarak kayıt altına alan ve yazdığı Seyahatnâme ile günümüze kadar ulaşan, tarihe değerli katkıda bulunmuş bir kişilik fakat bu romanda değişik bir istikametiyle karşımıza çıkıyor:

Beraberinde büyük bir sır taşıyan ve dünyayı dallanıp budaklanarak kuşatmak üzere fırsat kollayan kötülükle uğraş eden bir gezgin.

Kitaptan..

“Her şey o gece gördüğü düş ile başlamıştı…

Evliya Çelebi, gördüğü hayalin gerçekte bir bildiri olduğunu anladıktan sonra uzak diyarlara gerçek yollara düşerken kimsenin bilmediği büyük bir sırrı da beraberinde taşıyordu.

Bu büyük sır, onu Afrika’nın kızgın çöllerinde hayatta tutabilecek ve çılgın emellere sahip yabanî bir klan önderinin gazabından dünyayı kurtarabilecek miydi?”