Brexit has made UK less competitive and will make workers poorer over next decade, report says

Bir araştırmaya göre İngiltere’nin AB’den ayrılması “hızlı, tek seferlik bir etki” yaratmadı, aksine önümüzdeki on yılda ülkeyi daha da yoksullaştıracak uzun vadeli değişiklikler getirecek.

Çözünürlük Vakfı ve London School of Economics (LSE), İngiltere ekonomisinin Brexit’in sonuçlarına tam olarak uyum sağlamasının “uzun yıllar” alacağını söylüyor.

Onların ortak raporu “Büyük Brexit” 2020’lerde ülkenin karşı karşıya olduğu ekonomik değişikliklere ilişkin büyük bir soruşturmanın parçası. Aynı gün İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Enflasyonun daha da yükseleceğini açıkladı– 40 yılın en yüksek seviyesi olan Mayıs ayına kadarki %9.1’e – bu ciddi bir yaşam maliyeti krizini körüklüyor.

Rapor, Brexit’in etkilerini COVID-19’un etkilerinden ayırmanın önemli olduğunu söylüyor. Ancak ticaretin bazı yönlerinde “pandemi sırasında küresel ticaret örüntüsündeki değişikliklerle açıklanmayan” bir düşüşe dikkat çekiyor. Çözüm Vakfı’na göre.

Raporda, İngiltere’nin 2021’de AB dışındaki en büyük mal ithalat pazarlarından üçünde de pazar payı kaybettiğini belirtiyor: ABD, Kanada ve Japonya.

Özellikle, ticaretin GSYİH’nın (gayri safi yurtiçi hasıla) payı olarak ölçüldüğü “ticari açıklık”, Fransa (eksi %2).

“Büyük Brexit” raporu, İngiltere’nin şu ana kadarki çıkışının etkileri üzerine yapılan bazı varsayımlara meydan okuyor.

Örneğin, Birleşik Krallık AB’den yaptığı ithalatın payının düştüğünü görürken, “İngiltere’nin AB’ye ihracatında dünyanın geri kalanına kıyasla beklenen nispi düşüşün gerçekleşmediğini” söylüyor – raporda bazı farklılıklar olmasına rağmen Birleşik Krallık ve AB arasında veri.

Bununla birlikte, çalışma “iyi haber olmaktan çok, bunun yerine İngiltere’nin rekabet gücünde daha geniş tabanlı bir kayıp yaşadığı görülüyor” diyor.

Brexit sonrası anlaşma kapsamında yeni ticaret düzenlemeleri Ocak 2021’de yürürlüğe girdiRapor, “bazı sektörler için büyük düzenlemelere yol açacak” uyarısında bulunuyor.

Düşünce kuruluşu, “Ticari engellerin tarımda ve hizmetlerde (ve özellikle daha yüksek düzeyde düzenlenmiş profesyonel hizmetlerde) üretimden daha fazla artacağı görülüyor” diyor.

Çalışma, “AB’ye yaptığımız hizmet ihracatının %20’si yüksek düzeyde düzenlenmiş finans ve sigorta kategorisinde olduğu için, bu İngiltere ihracatı için kötü bir haber” diye ekliyor.

Daha düşük ithalat rekabeti, tarım ve gıda üretimi gibi sektörlere yardımcı olsa da, balıkçılık ve metal üretimi gibi diğer sektörlerin “en büyük üretim şoklarından bazılarını görmeye hazır olduğunu” söylüyor.

Etki BK bölgelerinde eşit olmayacak olsa da, bunlar İngiliz ekonomisinin genel yapısını etkilemeyecektir. Raporda, “Birleşik Krallık’ın en fakir bölgelerinden biri olan Kuzey Doğu (İngiltere), AB’ye yüksek oranda maruz kalıyor ve en çok etkilenenler arasında olması bekleniyor” diyor.

“Büyük Brexit” araştırması, “Brexit’in ücretler üzerindeki etkisinin ortaya çıkması zaman alacak” diyor ve ortalama olarak %1,8 daha düşük olacağını tahmin ediyor – “her yıl işçi başına 470 £ (547 €) eşdeğer” – İngiltere AB’de kalsaydı böyle olurdu.

İngiltere’nin AB’den ayrılmasının “uzun süreli mirası”, muhtemelen önümüzdeki on yılda daha yavaş ücret ve verimlilik artışı anlamına gelecek. “Ekonomi Brexit’e uyum sağlamaya devam ettikçe çoğu sektörde ve tüm bölgelerdeki işçiler daha fazla reel ücret artışı beklemeli.”

Yazarlar, amaçlarının 2016 referandumunda kararlaştırılan Brexit üzerine tartışmaları yeniden başlatmak olmadığını söylüyorlar. Rapor daha ziyade “gelecek olan ekonomik değişimin ölçeğinin anlaşılmasını… Birleşik Krallık’ın ekonomik stratejisini yenilemek isteyen politika yapıcılar için hayati bilgileri” geliştirmek içindir.