Varlık Barışı’ndan yararlanmak için son hafta

“Varlık Barışı” açıklandıktan sonra, son günü ile ilgili müddetler iştirak yoğunluğu nedeni ile bir kaç defa uzatılmıştı. Bu hafta ise uygulamadan yararlanmak için tanınan müracaat mühleti 30 Haziran’da bitecek.

Yurt dışındaki varlıklar vergi incelemesinden muaf olacak

AA’nın haberine nazaran, yurt dışındaki para, altın, döviz, menkul değer ve başka sermaye piyasası araçlarının vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye’de değerlendirilebilmesini kapsayan düzenleme için müracaat mühleti 30 Haziran’da bitiyor. Bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

Başvuru son haftasında

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul değer ve öbür sermaye piyasası araçlarını vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye’de kıymetlendirmek üzere başlatılan “Varlık Barışı” uygulamasına müracaat için son haftaya girildi.

Para, altın, döviz, menkul değer ve öbür sermaye piyasası araçları için geçerli

Hem yurt dışında hem de yurt içinde bulunan lakin gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yasal defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul değer ve öteki sermaye piyasası araçları ile taşınmazların ulusal iktisada kazandırılmasını amaçlayan düzenlemeye müracaat için müddet azaldı.

Vergi dairelerinde rastgele bir bildirimde bulunulmayacak

Yurt dışındaki varlıklarını 30 Haziran’a kadar Türkiye’deki banka yahut aracı kurumlara bildiren gerçek ve hükmî şahıslar, bunları serbestçe tasarruf edebilecek, vergi dairelerine rastgele bir bildirimde bulunmayacak.

Yararlanmak için varlıkların 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi gerekiyor

Bu karardan faydalanılabilmesi için bildirilen varlıkların 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi yahut ülkedeki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekecek.

Türkiye’de bulunan varlıklar da bildirilebilecek

Uygulamadan Türkiye’de bulunan fakat yasal defter kayıtlarında yer almayan varlıkları olan mükellefler de yararlanabilecek.

Varlıkların kaydı vergi dairelerine elektronik ortamda yapılacak

Gelir yahut kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan lakin yasal defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul değer ve öteki sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar da 30 Haziran’a kadar gelir yahut kurumlar vergisi istikametinden bağlı olunan vergi dairelerine elektronik ortamda bildirilebilecek.

Bildirimlerde varlıkların Türk Lirası karşılığı bedelleri temel alınacak

Gerek yurt dışında bulunan varlıkların banka yahut aracı kurumlara gerekse yurt içinde bulunan varlıkların vergi dairelerine bildirilmesinde, Türk Lirası cinsinden para prestiji (nominal) bedeliyle, altın rayiç bedeliyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz alış kuruyla hesaplanacak.

Menkul değer ve başka sermaye piyasası araçlarından hisse senetleri, varsa borsa rayiciyle, borsa rayici yoksa rayiç bedeliyle, bu bedel tespit edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli de muhakkak değilse prestiji (nominal) kıymetiyle hesaplanarak Türkiye’de değerlendirilebilecek.

Varlıklar, Türk Lirası karşılıkları ile kayda alınacak

Bildirimlerde kelam konusu varlıkların Türk Lirası karşılığı bedelleri temel alınacak.

Ayrıntılı bilgilere Gelir Yönetimi Başkanlığı’nın internet sayfasında “Hızlı Erişim” alanında yer alan Varlık Barışı mikro sitesinden, Başkanlığın doğrulanmış toplumsal medya hesaplarından, Vergi İrtibat Merkezi’nden (VİMER) yurt içi aramalar için “189”, yurt dışı aramalar için ise “0090–312-189-1122” numaralı telefon sınırından ulaşabiliyor.